Sosyal Medya

Sosyal Medya Yönetimi Hizmeti,

Kurumun Sosyal medya stratejisinin oluşturulmasından, oluşturulan stratejinin hayata geçirilmesi için gerekli yönetim ve üretim süreçlerinin uygulanmasına, farklı mecralarda sosyal medya proje ve kampanyalarının üretiminden raporlama ve analiz sürecine kadar entegre ve uçtan uca hizmet sağlanacaktır. Bu kapsamda  verilecek hizmetler;

Sosyal Medya Yapı ve İçerik Stratejisinin Oluşturulması 

Bu kapsamda, Sosyal Medya Kanallarının seçimi, kurgulanması, içerik stratejisinin ve planının oluşturulması temel alınacaktır. Sosyal medyada kullanılacak “tone of voice”un oluşturulması, KPI’ların belirlenmesi (Nitelik, Nicelik dengesi, – etkileşim seviyeleri, hayran ve takipçi sayıları, trafik yönlendirme, satış vb. gibi) ve sürecin takibi ve raporlanması için gerekli yapının oluşturulması bu kapsamdadır

Sosyal Medya Hesaplarının Yönetilmesi: 

Sosyal medya hesaplarının hazırlanması ve yönetimi konularında hizmet verir. Bu hizmet kapsamı içinde kurumun sosyal medya hesaplarının oluşturulması-varsa stratejinin tekrar düzenlenmesiyle başlar. Sosyal medya hesaplarının oluşturulmasıyla beraber hedef kitlenin ilgisini çekecek günlük postların ve videoların editörler tarafından toplanarak haftalık olarak planlanması, onaya sunulması ve doğru zamanlarda post edilmesinin yönetimi gerçekleştirilir. Temel olarak, dönem boyunca tüm sosyal medya platformlarında hesapların  hayran sayısını arttırmaya ve hesapları  farklılaştırmaya yönelik facebook/twitter/mobil vb uygulama gibi fikirlerinin yaratımı amaçlanır. Ayrıca, kurumun kullanılmasını talep ettiği videoların platformlar üzerinde paylaşımı, video kanallarının giydirilmesi ve reklam filmlerinin sayfaya eklenmesi ile hedef kitle tarafından sosyal medyanın her mecrasında görünürlülük yaratılması amaçlanır. Moderasyon ve Topluluk Yönetimi: Özel moderasyon gerektiren kampanyalarda kurulmuş olan ekip ile  moderasyon kapsamında, topluluk yönetimi amacıyla kurumun  sosyal medya hesapları, bu hesapları  takip edenler ve kurum ile  iletişime geçen hedef kitlenin yönetimi  ve yönlendirilmesi sağlanır. moderasyon ekibi aynı zamanda tüm kullanıcı sorunlarıyla ilgilenirler ve gerekirse yazılı gerek sözlü iletişime geçerler. 

Raporlama&Analiz:

Kampanya süresi boyunca yapılan aktivasyonların dönem sonu raporlanması ile kuruma ilgili hesaplar ile kampanyayı analiz edebilme desteği verilir. Bu kapsamda, aylık olarak sayfa ziyaret raporu ve analizleri hazırlanır. Trend, rekabet ve sektör bazında sosyal medya hesaplarının analizleri yapılır ve kampanya dönemlerinde günlük/haftalık raporlar kampanya analizi ile sunulur. 

Kampanya Yönetim & Kurgusu:

Sosyal medya hesapları üzerinde yıl boyunca talep edilecek kampanyalar için çeşitli aplikasyonların hazırlanması ve ilgili kurgu, tasarımı, moderasyon ve seeding hizmeti sağlar. Seeding hizmetiyle beraber, gerektiği durumlarda influencer desteği konusunda da hem Facebook hem de Twitter platformları için kuruma çözüm önerileri sunmak. 

Sosyal CRM:

Social CRM alanında itibar yönetimi ve hedef kitle ilişkilerinin doğru ve etkili yönetilmesi amacıyla kurumun hesap takipçileri hakkında bilgi sahibi olması ve onları doğru tanıyıp, yönetebilmesi hedefli gerekli analizler, plan ve yönetim stratejisi oluşturulur. 

Reklam Stratejisi

Sosyal medya kanallarındaki tüm reklam modelleriyle ilgili olara güncel olarak bilgilendirme yapılır ve gerektiği durumlarda ise doğru reklam ve duyuru stratejisinin uygulanması konusunda Kurumu yönlendirir, gerekli tasarım çalışmalarını gerçekleştirir ve medya planının devreye alınması konusunda çalışmalarda bulunur. Facebook, Twitter, Linkedin ve diğer mecralar için medya planlaması ve reklam satın almasını yapar.